RaisingResults
Wij helpen jou je doelgroepen beter te begrijpen. Zodat jij kunt groeien in een digitale wereld.

Privacy- en cookiebeleid

Laatste update: 22-05-2018

 

Dit privacy- en cookiestatement heeft betrekking op de website https://raisingresults.eu/ (hierna: “Website”). In dit beleid beschrijven wij welke persoonsgegevens wij, RaisingResults B.V. gevestigd aan de Polonceaukade 10, 1014 DA te Amsterdam (hierna ook wel: “wij” of “ons”), van bezoekers van de Website (hierna: “u” en “uw persoonsgegevens”) verwerken wanneer u gebruik maakt van onze Website. Dit privacystatement is niet van toepassing wanneer u solliciteert naar een bepaalde functie bij RaisingResults. Het privacystatement voor sollicitanten vindt u hier.

Dit privacy- en cookiestatement zal uiteenzetten hoe we de over u via de Website verzamelde persoonsgegevens gebruiken en welke rechten u heeft met betrekking tot uw persoonsgegevens.

Snel antwoord op een specifieke vraag? Klik op een van onderstaande links.

1.     Welke persoonsgegevens over mij worden verwerkt?
2.     Voor welke doeleinden worden mijn persoonsgegevens verwerkt?
3.     Welke cookies worden gebruikt?
4.     Hoe pas ik mijn cookie-instellingen aan?
5.     Met wie deelt RaisingResults mijn persoonsgegevens?
6.     Hoe beveiligt RaisingResults mijn persoonsgegevens?
7.     Hoelang worden mijn persoonsgegevens bewaard?
8.     Wat zijn mijn rechten?
9.     Hoe kan ik contact opnemen?

 
 

1.   PERSOONSGEGEVENS
Een persoonsgegeven is ieder gegeven, dat een natuurlijk persoon (direct of indirect) kan identificeren. Een persoonsgegeven kan een naam of telefoonnummer, maar bijvoorbeeld ook een geboortedatum of e-mailadres zijn.

Wij verzamelen de navolgende persoonsgegevens van u:

-        Naam
-        Contactgegevens
-        Rol binnen organisatie/ Functie
-        Social media-profiel (LinkedIn/ Facebook)

Wij verzamelen deze persoonsgegevens voor de doelen zoals hierna uiteengezet. Voor zover wij data verzamelen door middel van cookies, kunt u meer informatie vinden in paragraaf 2.
 
 
Nieuwsbrief
U kunt zich via de Website opgeven om nieuws van ons te ontvangen, zoals tips en tricks. Hiervoor gebruiken wij uw naam en e-mailadres. Wij verwerken deze persoonsgegevens op basis van uw toestemming zoals neergelegd in artikel 6(a) AVG. U mag te allen tijde uw toestemming intrekken. Dit kan via de link in de nieuwsbrief of door contact op te nemen via onderstaande contactgegevens. Deze bepaling is niet gebaseerd op een contractuele- of wettelijke verplichting, evenmin als een noodzakelijke voorwaarde voor het aangaan van een contract. Indien u ons de persoonsgegevens niet verstrekt, kunnen wij u geen nieuwsbrief sturen.

We gebruiken uw openbare social media profiel om de content van de nieuwsbrief te personaliseren en op uw geslacht, leeftijd en interesses aan te passen. Zo proberen we u van zoveel mogelijk voor u relevante informatie te voorzien. Wij verwerken deze persoonsgegevens op basis van artikel 6(f) AVG. Wij hebben een gerechtvaardigd belang om deze gegevens te verwerken om onze bedrijfsactiviteiten zo goed mogelijk af te stemmen op uw wensen en derhalve onze dienst te optimaliseren. Het is geen contractuele- of wettelijke verplichting en evenmin een noodzakelijke voorwaarde voor het aangaan van een contract. Indien u ons deze persoonsgegevens niet verstrekt kunnen wij de nieuwsbrief niet voor u personaliseren.

Contactformulier
Om uw vragen te beantwoorden gebruiken wij de persoonsgegevens die u aan ons verstrekt door middel van het contactformulier op de Website, zoals uw naam, functie binnen bedrijf en e-mailadres. Wij hebben een gerechtvaardigd belang bij het verwerken van uw persoonsgegevens op basis van artikel 6(f) AVG, omdat wij al uw vragen graag beantwoorden en u voorzien van informatie waarin u geïnteresseerd bent. Deze bepaling is niet gebaseerd op een contractuele- of wettelijke verplichting, evenmin als een noodzakelijke voorwaarde voor het aangaan van een contract. Indien u ons de persoonsgegevens niet verstrekt, kan dit tot gevolg hebben dat wij uw vraag niet kunnen beantwoorden.

Om de beantwoording van een vraag of verzoek om informatie zo persoonlijk mogelijk te maken, verwerken wij de persoonsgegevens op uw openbare social media profiel. Wij hebben een gerechtvaardigd belang op grond van artikel 6(f) AVG om deze dienstverlening zo goed mogelijk op uw voorkeuren af te stemmen.
 
 
2. COOKIES
We maken gebruik van “cookie”-technologie en andere vergelijkbare technieken om aanvullende gegevens over het websitegebruik te verzamelen en onze diensten te verbeteren. Een cookie is een eenvoudig en klein bestandje dat op uw apparaat opgeslagen wordt, om bijvoorbeeld de basisfunctionaliteiten van een website te ondersteunen, instellingen en voorkeuren te onthouden en statistische doelen te dienen. Er bestaan verschillende vormen van cookies en afhankelijk van diens kenmerken en functionaliteiten zullen deze voor verschillende termijnen bewaard blijven op uw apparaat: sessiecookies worden verwijderd aan het einde van iedere browsersessie; blijvende cookies kunnen tot een bepaalde vooraf ingestelde tijdsperiode bereikt is op uw apparaat blijven staan.

Via Google Analytics worden op raisingresults.eu geanonimiseerde gegevens over het bezoekersgedrag verzameld. Zo kunnen wij zien hoe websitebezoekers zoals u de website gebruiken. Wij gebruiken deze informatie om gefundeerde beslissingen te nemen over de inrichting van onze website. Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van de website om u beter van dienst te kunnen zijn. Om zorgvuldige verwerking mogelijk te maken hebben we de volgende maatregelen getroffen:
• We hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten;
• De gegevens die we in Google Analytics verzamelen worden geanonimiseerd en versleuteld;
• We hebben alle mogelijkheden die Google aanbiedt om ‘gegevens met Google te delen’ uitgezet;
• We maken geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

Mocht u toch niet willen dat uw geanonimiseerde gegevens naar Analytics worden verzonden dan kunt u gebruik maken van de Google Analytics Opt-out Browser Add-on. De add-on voorkomt dat de JavaScript-code van Google Analytics (ga.js, analytics.js en dc.js) die op websites wordt uitgevoerd, informatie over bezoekactiviteit deelt met Google Analytics. Cookies kunnen altijd van een computer worden verwijderd, ook weer via de browser.

Overzicht cookies
 
 
 
 
Als u niet akkoord gaat met de plaatsing van cookies, dan zullen deze niet geplaatst worden. Als u wel instemt met het plaatsen van cookies, heeft u ten alle tijden het recht om je toestemming in te trekken.

Meer informatie over het intrekken of aanpassen van uw toestemming, activering, de-activering en verwijdering van cookies kan gevonden worden in de helpfunctionaliteit van uw webbrowser. Voor de meest gebruikte browsers vindt u op onderstaande pagina’s een toelichting van de leverancier:
• Google Chrome
• Internet Explorer
• Firefox
• Safari
Wij maken u er graag attent op dat de Website wellicht niet (geheel) naar behoren functioneert en sommige functionaliteiten wellicht niet of niet probleemloos werken, wanneer u cookies (volledig) weigert. In dat geval zult u telkens wanneer u de Website bezoekt handmatig (sommige) informatie in- of aan moeten vullen of voorkeuren opnieuw aangeven.
 
 
3. DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS
Wij kunnen persoonsgegevens delen met derden in het kader van dienstverlening zoals dataopslag, onderhoud, beveiliging of andere vergelijkbare diensten (hierna: “verwerkers”). Als wij toegang verlenen tot uw persoonsgegevens, verlangen wij van derden dat zij uw persoonsgegevens vertrouwelijk behandelen en verwerken zij uw persoonsgegevens slechts ten behoeve van ons.

In een aantal gevallen worden uw persoonsgegevens doorgegeven aan rechtspersoon buiten de Europese Economische Ruimte (“EER”). Wij hebben passende waarborgen genomen voor deze doorgifte door middel van model clauses dan wel adequaatheidsbesluit. Deze zijn op te vragen via onderstaande contactgegevens.

Wij zullen uw persoonsgegevens verder niet verstrekken aan een derde die niet door ons is ingeschakeld om het beoogde gebruik van de website mogelijk te maken, tenzij dit volgt uit een wettelijke verplichting of als dit volgt uit een rechterlijk verzoek.
 
 
4. BEVEILIGING
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of een andere vorm van onrechtmatige verwerking. Daarnaast verlangen wij van onze verwerkers om eveneens dergelijke passende technische en organisatorische maatregelen te nemen.
 
 
5. BEWAARTERMIJNEN
Wij zullen uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de doelen waarvoor uw persoonsgegevens verzameld zijn, tenzij wettelijke bepalingen anders bepalen. Wanneer u zich afgemeld heeft voor de nieuwsbrief zullen we uw persoonsgegevens binnen 60 dagen hierna verwijderen. Wanneer u gebruik gemaakt heeft van contactformulier, zullen we uw persoonsgegevens verwijderen binnen 60 dagen nadat het laatste contact heeft plaatsgevonden.
 
 
6. UW RECHTEN
U heeft het recht ons te verzoeken om:
- inzage te geven in uw persoonsgegevens,
- deze te laten aanvullen, corrigeren of verwijderen;
- verzet aan te tekenen tegen de verwerkingen van uw persoonsgegevens;
- uw persoonsgegevens te beperken; en/of
- om uw persoonsgegevens door te geven aan een derde (dataportabiliteit).
Wij zullen u zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen een maand na ontvangst van uw verzoek, informatie verstrekken over de acties die wij hebben ondernomen naar aanleiding van uw verzoek. Deze termijn kunnen wij met twee maanden verlengen in verband met de complexiteit van uw verzoek of het aantal verzoeken dan wij krijgen. We zullen u in dat geval informeren.

U heeft op elk moment het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
 
 
7. WIJZIGINGEN IN ONS PRIVACYBELEID
We kunnen dit privacy- en cookiebeleid van tijd tot tijd wijzigen door een update van deze versie te plaatsen. De meest recente versie zal ten alle tijden beschikbaar zijn via www.raisingresults.eu/privacy-encookiebeleid.
 
 
8. CONTACT
Als u naar aanleiding van dit Privacybeleid nog vragen heeft of een klacht wil uiten, dan horen wij dit graag. U kunt contact met ons opnemen via:

Telefoon: 085-028 03 00
E-mail: info@raisingresults.eu